FEJKY

Čo všetko môžeme označiť za „nelegálny obchod s cigaretami“? Všetky situácie a skutočnosti, ktoré sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. Pod pojem nelegálne je možné teda subsumovať všetky spôsoby obchádzania právnych predpisov, ako napr. pašovanie, nelegálnu výrobu, nepriznanie a nezaplatenie spotrebnej dane, resp. DPH v krajine spotreby. Toto všetko spadá pod nelegálny obchod s cigaretami:

 1. Pašovanie: ide o nezákonný dovoz z tretej krajiny na územie EÚ bez zaplatenia dovozných platieb (najmä cla a daní) a splnenia ďalších povinností (napr. označenia spotrebiteľských balení tabakových výrobkov kontrolnou známkou). Pohyb (aj nezákonný) medzi členskými štátmi by sa teda už nemal nenazývať pašovaním. Pašované tabakové výrobky z tretej krajiny môžu byť legálne alebo aj nelegálne vyrobené v tretej krajine.
 2. Falošná výroba: cigarety vyrábané na Slovensku bez povolenia oprávnených vlastníkov značiek, s úmyslom oklamať spotrebiteľov a vyhnúť sa plateniu dane.
 3. Nelegálne: značky vyrábané legitímne v jednej krajine, ale pašované a predávané v inej krajine bez zaplatenia cla.

Zábery z finančnej správy, zhabané cigarety.

Ako rozoznať nelegálne cigarety?

 • Vzhľadom na iné zloženie ako originál, majú nelegálne cigarety pri fajčení inú chuť.

 • Majú nesprávne alebo nemajú žiadne kontrolné známky (kolky) na krabičke.

 • Pre overenie pravosti cigariet môžete použiť voľne stiahnuteľnú aplikáciu Superkolky alebo webové sídlo finančnej správy (Občan-Web), kde je možné na základe identifikačného čísla nachádzajúceho sa na kontrolnej známke (naskenovaním QR kódu alebo zadaním) preveriť správnosť označenia spotrebiteľského balenia tabakového výrobku kontrolnou známkou.

  Obe aplikácie umožňujú používateľovi (občanovi) okrem samotného overenia správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakového výrobku kontrolnou známkou aj dobrovoľne odoslať finančnej správe informáciu (podnet) v prípade, ak sa údaje o kontrolnej známke zobrazené uvedenými aplikáciami nezhodujú so skutočnosťou.

 • lacnejšie ako originál.

 • Ak sú zdravotné varovania v inom ako slovenskom jazyku, s najväčšou pravdepodobnosťou sú nelegálne, určené pre trh, kde sa hovorí danou rečou.

 • Vďaka QR kódu, ktorý výrobca uvádza na každej krabičke. Podľa neho sa dá zistiť, kedy a kde bol konkrétny balíček vyrobený. Toto pri falzifikátoch nie je možné.

 • Od mája 2019 bude mať každá cigaretová krabička, kartón či paleta špeciálny kód. Ten sa bude skenovať a posielať do systému pri každom pohybe tovaru od výrobcu k distribútorovi, medzi ich skladmi až do trafiky. (Opatrenie má zabrániť pašovaniu, teda pomôže rozoznať legálne a nelegálne produkty. Nielenže sa bude v celom procese dodávateľského reťazca – od výroby až po predaj spotrebiteľovi – sledovať pohyb každej škatuľky, budú sa zaznamenávať aj všetky obchodné informácie o nej. Musia k nim byť pripárované objednávky, dodacie listy a faktúry).