OTVORENÍM HRANÍC SA V MINULOM ROKU ZVÝŠIL PODIEL NEZDANENÝCH TABAKOVÝCH VÝROBKOV NA SLOVENSKU, NAJVÄČŠÍ PODIEL BOL DOSIAHNUTÝ VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH 

Bratislava, 16. marec 2022 – Podiel nezdanených tabakových výrobkov na Slovensku sa v roku 2021 medziročne zvýšil a dosiahol úroveň 4,4%. Najväčšie zastúpenie nezdanených produktov bol zaznamenaný vo Veľkých Kapušanoch, Starej Ľubovni a Kráľovskom Chlmci, kde bez zaplatenia dane bola identifikovaná každá tretia škatuľka. Vyplýva to z každoročnej analýzy Empty Pack Survey, ktorú pre tabakový priemysel spracovala spoločnosť Nielsen.

Postupné obnovovanie ekonomického života v druhom roku pandémie covid-19 okrem otvárania hraníc prinieslo so sebou aj medziročný nárast zastúpenia nezdanených tabakových výrobkov v slovenských uliciach. Medziročný rast o 0,3 percentuálneho bodu na úroveň 4,4 % znamená, že viac fajčiarov pri minuloročnom výraznom raste spotrebných daní siahlo po dovážaných alebo dokonca nelegálnych produktoch. Vrcholy z obdobia rokov 2017-2019, kedy podiel nezdanených produktov dosahoval 5,7-6,4%, sme zatiaľ ešte nedosiahli.
Falšované značkové cigarety tvorili v zisťovaní za rok 2021 až 1,6 %. Okrem takmer dosiahnutého rekordu z roku 2017 (1,7%) to znamená najvyšší podiel (36,4%) na nezdanených produktoch od roku 2013, teda od kedy sa tejto analýze venuje tabakový priemysel na Slovensku.

Finančná správa vyvíja maximálne úsilie pri kontrole vonkajšej hranice Európskej únie, ako aj pri daňovom dozore nad výrobou a pohybom tabakových výrobkov na celom území Slovenska, aby bol objem nelegálneho trhu čo najmenší. Biznis s nelegálnym obchodom s tabakovými výrobkami sa úspešne darí potláčať aj Kriminálnemu úradu finančnej správy.

„Vďaka mimoriadnemu nasadeniu príslušníkov KÚFS sa v minulom roku podarilo zaistiť vyše 200 ton nelegálneho tabaku, vyše 72 miliónov kusov cigariet a 11 výrobných liniek. Okrem toho sa podarilo zaistiť aj komponenty na výrobu ďalších približne 100 miliónov kusov cigariet. Aj to je dôkaz, že vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme chránili záujmy nielen Slovenska, ale aj Európskej únie,“ uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

„Evidujeme úspešné ťaženie finančnej správy proti nelegálnym výrobniam ako aj pašerákom a tabakový priemysel je pripravený v tomto boji aj naďalej štátu pomáhať. Verejnosti sa snažíme sprostredkovať informácie o nelegálnom obchode cez stránku Nekurfejky.sk,“ uvádza výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.
Väčší cezhraničný pohyb sa prejavil na náraste nezdanených tabakových výrobkov v mestách v blízkosti s hranicami s Ukrajinou. Na týchto lokalitách zaznamenala štúdia Empty Pack Survey až tretinový podiel. Podrobný prehľad miest je súčasťou prílohy.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) vzniklo v roku 1996 ako organizácia zastupujúca významných výrobcov a dovozcov rýchloobrátkových tovarov. Celkový dosiahnutý obrat členských spoločností presahuje pol druha miliardy EUR a vytvárajú viac ako 8.000 priamych pracovných miest na Slovensku. Členovia SZZV sa hlásia k princípom zodpovedného a udržateľného podnikania. SZZV je členom viacerých medzinárodných ako aj národných organizácií vrátane Európskeho značkového združenia AIM, Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA) alebo Republikovej únie zamestnávateľov.

Kontakt: Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV, 0914 391 375, szzv@szzv.sk

Až každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna. V Kráľovskom Chlmci dokonca takmer každá druhá.

Vyšné Nemecké, 30. júla 2019 – Obchodom s nelegálnymi cigaretami je najviac zasiahnuté východné Slovensko. Súvisí to najmä blízkosťou Ukrajiny, kde sa veľké množstvo nelegálnych cigariet aj vyrába, ale aj so Schengenskou hranicou a vonkajšou hranicou Európskej únie, po prekročení ktorej je už pohyb pašovaného tovaru pomerne jednoduchý až do krajín určených na predaj (Anglicko, Nemecko a pod.). Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku je približne 6 %. V oblasti východného Slovenska presahuje aj jednu tretinu. Podľa aktuálnych údajov zo začiatku tohto roka najvyšší počet nelegálnych cigariet bol zaznamenaný v mestách Kráľovský Chlmec (43,2%), Snina (37 %) či Sobrance (21 %). Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí.

fejkove cigarety

Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tomto roku sa ich podiel vyšplhal na takmer 6 %. „Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento problém, keďže slovenská spoločnosť má značnú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú svoje nelegálne aktivity. Všetky informácie sme zhromaždili na webovej stránke www.nekurfejky.sk,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky a dodáva: „Jazyk na stránke sme prispôsobili mladšej generácií, aby všetky informácie boli podané jasne a zrozumiteľne. Názov Nekur fejky sme zvolili zámerne na upútanie pozornosti a aj preto, že problém nelegálnych cigariet sa týka najviac východného Slovenska, kde je podľa našich analýz nelegálnou každá tretia škatuľka.“

V boji proti nelegálnym cigaretám neustále koná aj finančná správa. Od začiatku roku 2019 identifikovali len na východnej hranici s Ukrajinou už viac ako 826 prípadov, pri ktorých zaistili viac ako 2,17 miliónov kusov nelegálnych cigariet. „Aj dnes platí, že na vonkajšej hranici sa najčastejšie stretávame s nelegálnym dovozom cigariet. Diapazón kreativity pašerákov nepozná hranice.“ vysvetlil Viktor Mihalčík, riaditeľ Colného úradu Michalovce, dnes už jediného hraničného colného úradu na Slovensku. „Príslušníci finančnej správy sa stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi, a to nielen v rôznych konštrukčných dutinách vozidiel, ale aj špeciálne vybudovaných úkrytoch ako dvojitých strechách, či podlahách vozidiel, upravenom motore, ale napr. aj v chlebe, torte, bonboniérach, krabiciach od džúsov, drevených doskách, tvárniciach, ráme bicykla, v protéze, alebo jeden z posledných prípadov v sudoch od piva. Colnými kontrolami na hraniciach prispievame k ochrane trhu nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. A v neposlednom rade aj tomu, aby sme na domácom trhu mali bezpečný a zdraviu neškodný tovar.“ doplnil Viktor Mihalčík.

Práve na východe našej republiky sa najviac do popredia dostávajú spoločenské dopady obchodu a výroby nelegálnych cigariet. Ak sa najmä spoločnosť na východe Slovenska ostro nevyhraní proti nelegálnym cigaretám, zločinci budú stále v ich okolí. Nelegálna výroba a predaj nelegálnych cigariet škodí nielen spoločnosti, ekonomike nášho štátu, ale aj zdraviu obyvateľov. Aj preto finančná správa podporuje aktivity Slovenského združenia pre značkové výrobky a podporila aj iniciatívu Nekur fejky.

Webová stránka www.nekurfejky.sk obsahuje informácie aj o tom, ako sa dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké môžu mať zdravotné, ekonomické aj spoločenské dopady, ale aj možnosť pre občanov ako nahlásiť podnety na zelenú linku Kriminálneho úradu finančnej správy. „Veríme, že naša spoločná snaha povedie k zníženiu tolerancie voči tomuto negatívnemu fenoménu a následne počtu nelegálnych cigariet na Slovensku,“ dodáva na záver Ľubomír Tuchscher.

Až každá štrnásta cigareta na Slovensku je nelegálna. Na východnom dokonca každá tretia.

Bratislava, 6. jún 2019 – Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tom minulom sa podiel vyšplhal na 6 %. Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí. 

cigarety nelegálne

 „Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento problém, keďže slovenská spoločnosť má značnú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú svoje nelegálne aktivity. Všetky informácie sme zhromaždili na webovej stránke www.nekurfejky.sk,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky a dodáva: „Jazyk na stránke sme prispôsobili mladšej generácií, aby všetky informácie boli podané jasne a zrozumiteľne. Názov Nekur fejky sme zvolili zámerne na upútanie pozornosti a aj preto, že problém nelegálnych cigariet sa týka najviac východného Slovenska, kde je podľa našich analýz nelegálnou takmer každá tretia škatuľka.“

V boji proti nelegálnym cigaretám neustále koná aj finančná správa. Od začiatku roku 2019 identifikovali len na východnej hranici s Ukrajinou už viac ako 400 prípadov, pri ktorých zaistili viac ako 1,3 milióna nelegálnych cigariet. „Z praxe vieme, že najčastejšie pašovanou komoditou sú najmä cigarety. Na východe Slovenska sú takou „pašeráckou klasikou,“ vysvetlil Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ sekcie colnej finančnej správy. „Príslušníci finančnej správy z colných úradov sa v teréne stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi pašerákov – v pneumatikách, v rámoch bicykla, pečive, džúsoch, drevených doskách, kovových rúrach… Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam a vhodnej modernej technike však vieme tieto úkryty odhaliť. Obzvlášť na východnej hranici je naša práca veľmi dôležitá, chránime totiž bezpečnosť a záujmy obyvateľov celej EÚ,“ doplnil Prochocký.

Boj s nelegálnymi cigaretami však nie je len o pašovaní cigariet z Ukrajiny na Slovensko. Finančná správa totiž aj na Slovensku identifikovala už viacero prípadov samotnej nelegálnej výroby. „Máme za sebou viaceré úspešné zásahy voči nelegálnej výrobe cigariet. Len tento rok sme zabránili, aby sa na európsky trh dostalo takmer 30 mil. nelegálne vyrobených cigariet, 30 ton tabaku či tisícky cigár. Navyše sme spravili razie aj v dvoch výrobniach a zhabali kompletné linky na výrobu cigariet. Páchateľom sme tak zlikvidovali ich nelegálny biznis,“ povedal riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Zároveň vysvetlil: „Slovenská republika je v oblasti nelegálnych cigariet skôr tranzitná krajina. Väčšina nelegálne vyrobených cigariet putuje ďalej do Európy – do Veľkej Británie, Nemecka, Poľska či Českej republiky.“

Nelegálna výroba a predaj nelegálnych cigariet škodí nielen ekonomike a ekonomickým záujmom štátu, škodí najmä jeho obyvateľom. Zdravotné riziko je v prípade nelegálne vyrobených cigariet naozaj vysoké. Práve preto finančná správa podporuje aktivity Slovenského združenia pre značkové výrobky a podporila aj iniciatívu Nekur fejky.

Webová stránka www.nekurfejky.sk obsahuje informácie aj o tom, ako sa dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké môžu mať zdravotné, ekonomické aj spoločenské dopady, ale aj možnosť pre občanov ako nahlásiť podnety na zelenú linku Kriminálneho úradu finančnej správy. „Veríme, že naša spoločná snaha povedie k zníženiu tolerancie voči tomuto negatívnemu fenoménu a následne počtu nelegálnych cigariet na Slovensku,“ dodáva na záver Ľubomír Tuchscher.