Nelegálne

cigarety

Každá 14. cigareta
na Slovensku je nelegálna.

Vyrábaš, pašuješ alebo fajčíš:

 • Podporuješ zločinecké skupiny.
 • Ohrozuješ svoje zdravie.
 • Ochudobňuješ svoju krajinu.
NAHLÁS FEJKY

Nelegálne

cigarety

NAHLÁS FEJKY

Celková spotreba fejkových cigariet na Slovensku je

0%
Slovensko a fejky

Nelegálny obchod

Nelegálny obchod

zhabane cigarety - financna sprava
ZISK

Za nelegálny obchod s cigaretami môžeme označiť všetky situácie a skutočnosti v rozpore s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. Pod pojem nelegálne je možné teda subsumovať všetky spôsoby obchádzania právnych predpisov, ako napr. pašovanie, nelegálnu výrobu, nepriznanie a nezaplatenie spotrebnej dane, resp. DPH v krajine spotreby. Toto všetko spadá pod nelegálny obchod s cigaretami:

 • Keď pašuješ… ide o nezákonný dovoz cigariet z tretej krajiny na územie EÚ bez zaplatenia dovozných platieb (najmä cla a daní) a splnenia ďalších povinností (napr. označenia spotrebiteľských balení tabakových výrobkov kontrolnou známkou). Pašované tabakové výrobky z tretej krajiny môžu byť vyrobené legálne alebo nelegálne (v tretej krajine mimo EÚ).
 • Keď vyrábaš… nelegálne cigarety bez povolenia oprávnených vlastníkov značiek a príslušných orgánov členských krajín EÚ, s úmyslom oklamať spotrebiteľov a vyhnúť sa plateniu dane
 • Keď predávaš… a ponúkaš ich na spotrebu bez zaplatenia daní a bez splnenia ďalších povinností:
  • daňových (v SR kontrolné známky),
  • zdravotných (zdravotné varovania, resp. registrácia výrobku).
zhabane cigarety - financna sprava

Za nelegálny obchod s cigaretami môžeme označiť všetky situácie a skutočnosti v rozpore s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. Pod pojem nelegálne je možné teda subsumovať všetky spôsoby obchádzania právnych predpisov, ako napr. pašovanie, nelegálnu výrobu, nepriznanie a nezaplatenie spotrebnej dane, resp. DPH v krajine spotreby. Toto všetko spadá pod nelegálny obchod s cigaretami:

 • Keď pašuješ… ide o nezákonný dovoz cigariet z tretej krajiny na územie EÚ bez zaplatenia dovozných platieb (najmä cla a daní) a splnenia ďalších povinností (napr. označenia spotrebiteľských balení tabakových výrobkov kontrolnou známkou). Pašované tabakové výrobky z tretej krajiny môžu byť vyrobené legálne alebo nelegálne (v tretej krajine mimo EÚ).
 • Keď vyrábaš… nelegálne cigarety bez povolenia oprávnených vlastníkov značiek a príslušných orgánov členských krajín EÚ, s úmyslom oklamať spotrebiteľov a vyhnúť sa plateniu dane
 • Keď predávaš… a ponúkaš ich na spotrebu bez zaplatenia daní a bez splnenia ďalších povinností:
  • daňových (v SR kontrolné známky),
  • zdravotných (zdravotné varovania, resp. registrácia výrobku).
ZISK

Dopady a hrozby

Dopady a hrozby

holding-hands-in-a-circle

Spoločenské

Ak fajčíš fejky.
Nevedome podporuješ zločinecké skupiny.

heartbeat (1)

Zdravotné

Ak fajčíš fejky.
Nevieš čo obsahujú a ako boli vyrobené.

euro

Ekonomické

Ak fajčíš fejky.
Ochudobňuješ svoju krajinu.

HROZBY
holding-hands-in-a-circle

Spoločenské

Ak fajčíš fejky.
Nevedome podporuješ zločinecké skupiny.

heartbeat (1)

Zdravotné

Ak fajčíš fejky.
Nevieš čo obsahujú a ako boli vyrobené.

euro

Ekonomické

Ak fajčíš fejky.
Ochudobňuješ svoju krajinu.

HROZBY

Fakty a čísla

zhabane cigarety - financna sprava

Na Slovensku sa pašované cigarety predávajú približne za polovičnú, niekedy dokonca za ešte nižšiu cenu, oproti legálnym. Vedel si, že?:

 • 1/4 vyrobených cigariet vo svete sa pašuje a predáva na čiernom trhu.
 • V roku 2018 tvorili na Slovensku nelegálne cigarety až 6 % celkovej spotreby.
 • Za jeden rok sa celosvetovo vyrobí takmer 45 miliárd nelegálnych cigariet.
 • Každá 14. vyfajčená cigareta je pašovaná/ilegálna.
 • V celej EÚ predstavuje len únik na daniach približne 10 miliárd EUR ročne.
 • Ak kupuješ pašované a nelegálne cigarety, nepriamo prispievaš na organizovaný zločin a ochudobňuješ svoju krajinu.
 • Slovensko je tranzitnou krajinou pri pašovaní nelegálnych cigariet ako vstupná brána do Schengenského priestoru.
ZDROJE
zhabane cigarety - financna sprava

Na Slovensku sa pašované cigarety predávajú približne za polovičnú, niekedy dokonca za ešte nižšiu cenu, oproti legálnym. Vedel si, že?:

 • 1/4 vyrobených cigariet vo svete sa pašuje a predáva na čiernom trhu.
 • V roku 2018 tvorili na Slovensku nelegálne cigarety až takmer 7 % celkovej spotreby.
 • Za jeden rok sa vyrobí celosvetovo takmer  45 miliárd nelegálnych cigariet.
 • Každá 14ta vyfajčená cigareta je pašovaná/ilegálna.
 • V celej EÚ predstavuje len únik na daniach približne 10 miliárd EUR ročne.
 • Ak kupuješ pašované a nelegálne cigarety, nepriamo prispievaš na organizovaný zločin a ochudobňuješ svoju krajinu.
 • Slovensko je tranzitnou krajinou pri pašovaní nelegálnych cigariet ako vstupná brána do Schengenského priestoru.
ZDROJE