Nelegálne

cigarety

Každá 16. cigareta
na Slovensku je nelegálna.

Vyrábaš, pašuješ alebo fajčíš:

 • Podporuješ zločinecké skupiny.
 • Ohrozuješ svoje zdravie.
 • Ochudobňuješ svoju krajinu.
NAHLÁS FEJKY

Nelegálne

cigarety

NAHLÁS FEJKY

Celková spotreba fejkových cigariet na Slovensku je

0%
Slovensko a fejky

Prečítajte si…

nelegalne cigarety (1)

Prečítaj si, čo ti hrozí, ak fajčíš nelegálne cigarety. Ohrozuješ nielen svoje zdravie ale môžeš podporovať aj organizovaný zločin.

Nelegálny obchod

Nelegálny obchod

zhabane cigarety - financna sprava
ZISK

Za nelegálny obchod s cigaretami môžeme označiť všetky situácie a skutočnosti v rozpore s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. Pod pojem nelegálne je možné teda subsumovať všetky spôsoby obchádzania právnych predpisov, ako napr. pašovanie, nelegálnu výrobu, nepriznanie a nezaplatenie spotrebnej dane, resp. DPH v krajine spotreby. Toto všetko spadá pod nelegálny obchod s cigaretami:

 • Keď pašuješ… ide o nezákonný dovoz cigariet z tretej krajiny na územie EÚ bez zaplatenia dovozných platieb (najmä cla a daní) a splnenia ďalších povinností (napr. označenia spotrebiteľských balení tabakových výrobkov kontrolnou známkou). Pašované tabakové výrobky z tretej krajiny môžu byť vyrobené legálne alebo nelegálne (v tretej krajine mimo EÚ).
 • Keď vyrábaš… nelegálne cigarety bez povolenia oprávnených vlastníkov značiek a príslušných orgánov členských krajín EÚ, s úmyslom oklamať spotrebiteľov a vyhnúť sa plateniu dane
 • Keď predávaš… a ponúkaš ich na spotrebu bez zaplatenia daní a bez splnenia ďalších povinností:
  • daňových (v SR kontrolné známky),
  • zdravotných (zdravotné varovania, resp. registrácia výrobku).
zhabane cigarety - financna sprava

Za nelegálny obchod s cigaretami môžeme označiť všetky situácie a skutočnosti v rozpore s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. Pod pojem nelegálne je možné teda subsumovať všetky spôsoby obchádzania právnych predpisov, ako napr. pašovanie, nelegálnu výrobu, nepriznanie a nezaplatenie spotrebnej dane, resp. DPH v krajine spotreby. Toto všetko spadá pod nelegálny obchod s cigaretami:

 • Keď pašuješ… ide o nezákonný dovoz cigariet z tretej krajiny na územie EÚ bez zaplatenia dovozných platieb (najmä cla a daní) a splnenia ďalších povinností (napr. označenia spotrebiteľských balení tabakových výrobkov kontrolnou známkou). Pašované tabakové výrobky z tretej krajiny môžu byť vyrobené legálne alebo nelegálne (v tretej krajine mimo EÚ).
 • Keď vyrábaš… nelegálne cigarety bez povolenia oprávnených vlastníkov značiek a príslušných orgánov členských krajín EÚ, s úmyslom oklamať spotrebiteľov a vyhnúť sa plateniu dane
 • Keď predávaš… a ponúkaš ich na spotrebu bez zaplatenia daní a bez splnenia ďalších povinností:
  • daňových (v SR kontrolné známky),
  • zdravotných (zdravotné varovania, resp. registrácia výrobku).
ZISK

Dopady a hrozby

Dopady a hrozby

holding-hands-in-a-circle

Spoločenské

Ak fajčíš fejky.
Nevedome podporuješ zločinecké skupiny.

heartbeat (1)

Zdravotné

Ak fajčíš fejky.
Nevieš čo obsahujú a ako boli vyrobené.

euro

Ekonomické

Ak fajčíš fejky.
Ochudobňuješ svoju krajinu.

HROZBY
holding-hands-in-a-circle

Spoločenské

Ak fajčíš fejky.
Nevedome podporuješ zločinecké skupiny.

heartbeat (1)

Zdravotné

Ak fajčíš fejky.
Nevieš čo obsahujú a ako boli vyrobené.

euro

Ekonomické

Ak fajčíš fejky.
Ochudobňuješ svoju krajinu.

HROZBY

Fakty a čísla

zhabane cigarety - financna sprava

Na Slovensku sa pašované cigarety predávajú približne za polovičnú, niekedy dokonca za ešte nižšiu cenu, oproti legálnym. Vedel si, že?:

 • 1/4 vyrobených cigariet vo svete sa pašuje a predáva na čiernom trhu.
 • V roku 2021 sa podiel nezdanených tabakových výrobkov medziročne zvýšil a dosiahol úroveň 4,4 %.
 • V roku 2018 tvorili na Slovensku nelegálne cigarety až 6 % celkovej spotreby.
 • Za jeden rok sa celosvetovo vyrobí takmer 45 miliárd nelegálnych cigariet.
 • Každá 16. vyfajčená cigareta je pašovaná/ilegálna.
 • V celej EÚ predstavuje len únik na daniach približne 10 miliárd EUR ročne.
 • Ak kupuješ pašované a nelegálne cigarety, nepriamo prispievaš na organizovaný zločin a ochudobňuješ svoju krajinu.
 • Slovensko je tranzitnou krajinou pri pašovaní nelegálnych cigariet ako vstupná brána do Schengenského priestoru.
ZDROJE
zhabane cigarety - financna sprava

Na Slovensku sa pašované cigarety predávajú približne za polovičnú, niekedy dokonca za ešte nižšiu cenu, oproti legálnym. Vedel si, že?:

 • 1/4 vyrobených cigariet vo svete sa pašuje a predáva na čiernom trhu.
 • V roku 2021 sa podiel nezdanených tabakových výrobkov medziročne zvýšil a dosiahol úroveň 4,4 %
 • V roku 2018 tvorili na Slovensku nelegálne cigarety až 6% celkovej spotreby.
 • Za jeden rok sa vyrobí celosvetovo takmer  45 miliárd nelegálnych cigariet.
 • Každá 14ta vyfajčená cigareta je pašovaná/ilegálna.
 • V celej EÚ predstavuje len únik na daniach približne 10 miliárd EUR ročne.
 • Ak kupuješ pašované a nelegálne cigarety, nepriamo prispievaš na organizovaný zločin a ochudobňuješ svoju krajinu.
 • Slovensko je tranzitnou krajinou pri pašovaní nelegálnych cigariet ako vstupná brána do Schengenského priestoru.
ZDROJE