Zelená linka Kriminálneho úradu finančnej správy

Ohlásenie nelegálnych cigariet
telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26
e-mail: oskufs@financnasprava.sk
Alebo použite kontaktný formulár nižšie:

Zelená linka Kriminálneho úradu finančnej správy

Ohlásenie nelegálnych cigariet
telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26
e-mail: oskufs@financnasprava.sk
Alebo použite kontaktný formulár nižšie: