KVÍZ

Čo vieš o nelegálnych cigaretách?

1. Koľko nelegálnych cigariet sa vyrobí na svete za jeden rok?

 
 
 

2. V ktorom zo slovenských miest sa vyskytuje najviac nelegálnych cigariet?

 
 
 

3. Fajčením nelegálnych cigariet prispievaš k (viac možností):

 
 
 
 

4. Koľko je únik na daniach z nelegálneho obchodu s cigaretami v EU?

 
 
 

5. Ktorá časť Slovenska je najviac zasiahnutá obchodom s cigaretami?

 
 
 

6. Čo je financované z predaja nelegálnych cigariet?

 
 
 

7. Koľko percent cigariet, ktoré sa v SR spotrebujú, sú nelegálne?

 
 
 

8. Ako sa nazýva hranica medzi SR a Ukrajinou?

 
 
 

9. Koľko by bol únik na daniach, keď colníci zachytia 2 tony tabaku?